Υπηρεσία παρακολούθησης καλής λειτουργίας ανελκυστήρων όλο το εικοσιτετράωρο

Οι ανελκυστήρες κινούνται ολόκληρο το εικοσιτετράωρο. Ως εκ τούτου, πρέπει επίσης να προσφέρονται υπηρεσίες όλο το εικοσιτετράωρο. Μόλις η έδρα μας δεχθεί κλήση έκτακτης ανάγκης ειδοποιείται ο τεχνικός . Φυσικά, το ελάττωμα μπορεί να εξαλειφθεί ακόμη πιο σύντομα, όταν εξετάσουμε τη φύση του συμβάντος προετοιμασμένοι. Γι αυτό για λόγους ασφαλείας, συνιστούμε την εγκατάσταση ενός απομακρυσμένου συστήματος συντήρησης. Η δική μας υπηρεσία έκτακτης ανάγκης είναι διαθέσιμη 24 ώρες, επτά ημέρες την εβδομάδα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡEΣ FERRIES

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Μελέτες
  • Πιστοποίηση
  • Εκσυχρονισμός, κ.α.