Παρακολούθηση καλής λειτουργίας του ανελκυστήρα σας από την ALZA.

Το σύστημα ελέγχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του ανελκυστήρα:

  • Έλεγχος του φωτισμού ασφαλείας
  • Έλεγχος του αυτομάτου
  • Έλεγχος καλής λειτουργίας
  • Έλεγχος  διαδρομών
  • Καταγραφή διαδρομών
  • Έλεγχος όλων των ασφαλιστικών δικλίδων
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡEΣ FERRIES

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Μελέτες
  • Πιστοποίηση
  • Εκσυχρονισμός, κ.α.