Το κουδούνι εκτακτης ανάγκης ανελκυστήρα, χρησιμοποιείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αποτελεί μια ταχεία  και αξιόπιστη υπηρεσία  με σημαντική συνδρομή στην απελευθέρωση. Ένας ή περισσότεροι ανελκυστήρες είναι συνδεδεμένοι  με το τηλέφωνο του δικτύου προς την κεντρική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.


Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης το προσωπικό στο κέντρο υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης είναι συνδεδεμένο με τους ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί στην καμπίνα του ασανσέρ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡEΣ FERRIES

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Μελέτες
  • Πιστοποίηση
  • Εκσυχρονισμός, κ.α.