Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Αlza για τους ανελκυστήρες κτηρίων είναι:

 • Μελέτες
 • Πιστοποίηση
 • Συντήριση
 • Επισκευή
 • Εκσυγχρονισμός
 • Παρακολούθηση λειτουργίας
 • Tele ALZA
 • Κουδούνι έκτακτης ανάγκης
 • 24ωρη εξυπηρέτηση
 • Βιντεοσκόπιση
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡEΣ FERRIES

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Μελέτες
 • Πιστοποίηση
 • Εκσυχρονισμός, κ.α.