Τα υδραυλικά συστήματα ανελκυστήρων χρησιμοποιούνται ευρέως εδώ και 20 σχεδόν χρόνια. Ο κινητήριος μηχανισμός των συστημάτων αυτών αποτελείται από ηλεκτροκινητήρα, δοχείο λαδιού- αντλία, έμβολο, συγκρότημα βαλβίδων. Τα κύρια πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος είναι: 
  • Δυνατότητα άμεσου απεγκλωβισμού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής γιατί τα συστήματα του ανελκυστήρα λειτουργούν μέσα σε υδραυλικό λάδι.
  • Χωρίς μηχανοστάσιο για καλύτερη αξιοποίηση του δομημένου χώρου.
  • Χαμηλό κόστος εγκατάστασης και συντήρησης.
  • Ασφάλεια, άνεση και χαμηλά επίπεδα θορύβου.

Το κυριότερο όμως μειονέκτημα του είναι η αδυναμία τοποθέτησης του σε ψηλά κτίρια με πολλούς ορόφους, (περισσότερο από 6), αφού το μέγιστο ύψος λειτουργίας περιορίζεται από το μήκος του εμβόλου.  Επίσης ο τύπος αυτός δεν μπορεί να επιτύχει μεγάλες ταχύτητες, συνεπώς δεν ωφελεί και σε κτίρια με μεγάλη κίνηση.

Τέλος, έχει και μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος σε σχέση με τον μηχανικό κατά περίπου 40% επιπλέον

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡEΣ FERRIES

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Μελέτες
  • Πιστοποίηση
  • Εκσυχρονισμός, κ.α.