Οι ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο αποτελούν τεχνολογία αιχμής στον χώρο του ανελκυστήρα. Η τεχνολογία αυτή έχει όλα τα πλεονεκτήματα του υδραυλικού ανελκυστήρα ενώ δεν υπάρχει ανάγκη εξασφάλισης χώρου για το μηχανοστάσιο.

Οι ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο (MRL) είναι ανελκυστήρες που δεν απαιτούν επιπλέον χώρο για μηχανοστάσιο. Όλα τα εξαρτήματα τοποθετούνται εντός του φρεατίου και έτσι επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χώρου στο κτίριο.

Οι  ανελκυστήρες,  μηχανικοί ή υδραυλικοί απαιτούν τον απαραίτητο χώρο μηχανοστασίου. Αυτό το κατασκευαστικό δεδομένο μπορεί να αποτελεί πλέον παρελθόν με τους ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο (MRL) οι οποίοι αποτελούν την πλέον αξιόπιστη και αποδοτική λύση.

Ο ανελκυστήρας χωρίς μηχανοστάσιο απαιτεί ελάχιστους χώρους εγκατάστασης γιατί το μηχανοστάσιο μπορεί να ενσωματωθεί στο εσωτερικό του φρεατίου, εφοδιασμένοι με σύστημα μεταβαλλόμενης συχνότητας (inverter). Η ALZA δίνει μεγάλη σημασία στην μελέτη και το σχεδιασμό των ανελκυστήρων χωρίς μηχανοστάσιο με κύρια επιδίωξη, τις λύσεις που να συνδυάζουν τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά της αγοράς με προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας, για κτίρια υψηλών απαιτήσεων.

Ο ανελκυστήρας χωρίς μηχανοστάσιο προσφέρουν πλεονεκτημάτα όπως:

 • Εξοικονόμηση χώρου.
 • Ευελιξία στον σχεδιασμό κτιρίων
 • Σεβασμό στο περιβάλλον και εξοικονόμηση ενέργειας
 • Αυστηρή τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και κανονισμών
 • Πλέον συμφέρουσα σχέση κόστους - οφέλους για τον κατασκευαστή
 • Εξοικονόμηση πόρων κατά την διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης
 • Αντικραδασμική και αθόρυβη λειτουργία
 • Ασφαλή και άνετη χρήση
 • Εύκολη Συντήρηση
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡEΣ FERRIES

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Μελέτες
 • Πιστοποίηση
 • Εκσυχρονισμός, κ.α.