Επιθεώρηση Ανελκυστήρων Πλοίων

 

Εάν το πιστοποιητικό σας έχει λήξει η ALZA αναλαμβάνει  την ανανέωσή του

Για την έκδοση των πιστοποιητικών ελέγχου, πραγματοποιούνται δοκιμές καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Εγγυόμαστε για την αξιοπιστία του ελέγχου από τους εξειδικευμένους τεχνικούς μας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡEΣ FERRIES

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Μελέτες
  • Πιστοποίηση
  • Εκσυχρονισμός, κ.α.